2023-06-20 Ouachita River from Blakely Dam to Lake Hamilton